Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Kvalitetsarbete

Skolan arbetar fortlöpande med ett systematiskt kvalitetsarbete.

 Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen ger ett uttryck för hur skolan planerar sin verksamhet för året. Den  bygger på utvärderingar, uppkomna resultat och identifierade utvecklingsområden samt på de mål som Nämnden beslutat för Knivstas skolor.

Exempel på områden som finns i verksamhetsplanen är: 

 • Utvecklingsområden för fritids, förskoleklass och grundskola
 • Mottagande av nyanlända
 • Skolans värdegrund och uppdrag
 • Normer och värden
 • Kunskaper
 • Elevernas ansvar och inflytande
 • Skola och hem
 • Bedömning och betyg
 • Elevhälsoarbete.

Verksamhetsplanen följs upp kontinuerligt, utvärderas efter läsårets slut och ligger till grund för nästa verksamhetsår.

 

 • Senast uppdaterad 26 apr 2019