Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Profil

Segerstaskolan

På Segerstaskolan arbetar lärare, fritidspedagoger och elevassistenter tillsammans för att ge alla elever förutsättning att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.

Eleven i centrum - "Alla barn är allas barn"

 • Vi som arbetar på Segerstaskolan vill att våra elever mår bra och känner sig trygga i skolan.
 • Vi vill att eleverna känner sig sedda och omtyckta av oss vuxna.
 • Alla våra elever är unika och de ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. De ska få möjlighet att känna nyfikenhet och glädje av att lära, få nya kunskaper och ta eget ansvar.
 • Vi arbetar för att stärka elevernas självkänsla och uppmuntrar dem till att våga uttrycka sina egna tankar och åsikter.
 • Eleverna ska vara delaktiga i sin skolgång och känna sig lyssnade på.

Skolans fokus är lärandet. Vi ger eleverna värderingar, kunskaper och färdigheter som utgör grunden för hög måluppfyllelse. Vi strävar efter att varje elev som går ut Segerstaskolan ska kunna ta ansvar, se och respektera andra och känna att ”jag vill, jag kan och jag vågar".

 

                                               

 • Senast uppdaterad 26 apr 2019