Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Bedömning, betyg

Betygsskalan, innefattar sex betygssteg A, B, C, D, E och F.
A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Nationellt fastställda kunskapskrav finns till de nya kursplanerna för A, C och E.

Betyg sätts varje termin från årskurs 6. Eleverna ska informeras av sin lärare om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.

Ytterligare frågor runt betygsättning och bedömning svarar rektor eller undervisade lärare på.
 

 

  • Senast uppdaterad 12 aug 2013