Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Elevråd

Skolelever

Skolans klasser har regelbundna klassråd. Klassrådsrepresentanterna för årskurserna 1-6 tar med sig vissa frågor till elevrådet för vidare diskussioner. Vad man kom fram till återkopplas till klasserna vid nästa klassråd.

Rektor Thomas Hugo och Lena Wistedt Magnusson leder elevrådsmöten för årskurserna 1-6.

  • Senast uppdaterad 14 jan 2016