Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Förskoleklass

Lär sig klockan

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning (Skollagen 9 kap 2 §).

Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har gemensam läroplan, Lgr11.

Att utveckla ett rikt och nyanserat språk, att lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra är några av de många viktiga målen i läroplanen.

I förskoleklassen integreras lek och lärande. Läroplanen betonar vikten av att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.


Vårt arbetssätt:

Vi arbetar tematiskt, vilket innebär att barnen får en överblick och ett sammanhang då vi bearbetar olika områden under en tidsperiod. Bearbetning sker bl.a. genom drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form. Ämnen är SO, NO, svenska och matematik.


Svenska

Klossar

Språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för god läsinlärning.

Vi arbetar efter Bornholmsmodellen. Forskning runt om i världen har visat att språklekar om de genomförs systematiskt, kan förebygga läs- och skrivsvårigheter och ge barnen en mjukare start i grundskolan.

Övningarna genomförs på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Språklekarna delas in i fem områden.

 1. Lyssna på ljud
 2. Ord och meningar
 3. Första och sista ljudet i ord
 4. Ljuda ihop ord
 5. Bokstävernas värld. På väg mot läsning.

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr 11).


Matematik

 Kulram

Vi arbetar med matematiska problem i vardagsnära situationer.

 • Grundläggande begrepp, lägesord
 • Taluppfattning och tals användning
 • Mönster och symmetri
 • Addition/subtraktion
 • Geometriska figurer
 • Tid: År, månad, veckans dagar och klockan
 • Sorteringsövningar
 • Enkla mätningar
 • Volym

Kontakta oss:
 • Marie Ögren - förskoleklass A

marie.ogren@edu.knivsta.se

 • Katarina Bornestedt - förskoleklass B

katarina.bornestedt@edu.knivsta.se

 • Senast uppdaterad 19 sep 2017