Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Sjukanmälan

  • Frånvaroanmäl eleven senast kl: 08.00 på morgonen i vårt webbverktyg Dexter. Inloggning sker genom bank-ID. Om inte Dexter fungerar ring 018- 34 79 32.  
  • Frånvaroanmäl varje dag som eleven inte ska komma till skolan.
  • Frånvaroanmäl eleven för flera dagar, om du redan första dagen vet att eleven kommer att vara hemma mer än en dag.
  • Senast uppdaterad 26 apr 2019