Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Värdegrund

Arbetet med vår värdegrund, KRUT, ska genomsyra vår verksamhet och är därmed något vi aktivt arbetar med för att eleverna skall känna sig sedda och trygga.

Vi strävar efter att alla barn är allas barn. Bemötande, förhållningssätt och attityder är viktiga beståndsdelar. Alla elever och vuxna ska ha en respektfull attityd mot varandra.

KRUT står för:

  • Kamratskap
  • Respekt
  • Unik
  • Trygghet

Klassrumsregler tas fram tillsammans med eleverna i de olika klasserna.

Segerstaskolan har en konsekvenstrappa som visar vad som händer, vilka konsekvenser det blir om en elev bryter mot skolas värdegrund.

På Segerstaskolan är allas värde lika och vi är alla unika!

Händer

Du har rätt att känna dig säker och trygg.
Det innebär att Du medverkar till att alla andra känner sig säkra och trygga.

Du har rätt att bli respekterad för den du är.
Det innebär att Du respekterar alla andra och visar dem hänsyn.

Du har rätt att bli sedd och lyssnad på.
Det innebär att Du ser alla andra och lyssnar på dem.

Du har rätt till kunskaper och färdigheter.
Det innebär att Du tar ansvar för Ditt arbete och Ditt uppförande.

Du har rätt att få vara med och påverka Ditt arbete och Din miljö på skolan.
Det innebär att Du engagerar Dig, kommer med förslag och respekterar det vi gemensamt bestämmer.

Du har rätt att få vistas i en trivsam skolmiljö.
Det innebär att Du bidrar till att hålla rent och snyggt omkring Dig och vara rädd om egna, andras och skolans ägodelar.

Du har rätt att få vistas i en trivsam skolmiljö.
Det innebär att Du bidrar till att hålla rent och snyggt omkring Dig och vara rädd om egna, andras och skolans ägodelar.

  • Senast uppdaterad 26 apr 2019